Żyjemy w czasach powszechnej dostępności internetu i cyfryzacji coraz szerszych dziedzin życia. Ma to na celu ułatwianie codzienności, ale dla osób z niepełnosprawnościami, stanowi nierzadko barierę trudną do pokonania, prowadzącą często do tzw. cyfrowego wykluczenia. Aby temu zapobiec, stosowne instytucje wydają regularnie zalecenia i wymogi dotyczące m. in. stron internetowych, aby były bardziej dostępne i czytelne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Co to jest WCAG?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 . To opracowanie przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznane za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.Powołując się na ten dokument, powstało rozporządzenie Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r, które mówi o tym, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności.WCAG 2.1 to zbiór zasad i zaleceń dla stron internetowych i aplikacji mobilnych, regulujących ich dostępność i czytelność użytkownikom z niepełnosprawnościami. Dzięki standardowi wiemy dokładnie jakie zmiany wprowadzić na stronach, aby spełniały stosowne wymogi.Są to wymogi prawne, których ignorowanie będzie skutkować stosowanymi karami. Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie, kontrolę przestrzegania standardu jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Oryginalny dokument można przeczytać pod adresem https://www.w3.org/TR/WCAG20/, a jego polska wersję http://www.fdc.org.pl/wcag2

Dla kogo jest WCAG?

Instytucje prawnie zobligowane do wdrożenia WCAG to urzędy i inne jednostki państwowe, a także NGO korzystające z dotacji unijnych oraz niektóre organizacje pozarządowe – przede wszystkim związane z ochroną zdrowia m.in. osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym.

One jako instytucje służące obywatelom, mają obowiązek zapewnić wszystkim ludziom dostęp do swoich zasobów. Jednak dobre praktyki dostosowania strony www dla niepełnosprawnych warto wdrożyć na każdej stronie www. Warto, aby strony internetowe firm i osób prywatnych również otworzyły się na osoby z niepełnosprawnościami i umożliwiły im korzystanie ze swoich treści. To same korzyści - Twoja oferta będzie czytelna dla wszystkich i rozszerzysz grono potencjalnych Klientów o osoby niepełnosprawne. Poza tym, wdrożenie WCAG to olbrzymia wartość wizerunkowa. Pokażesz się swoim klientom, kontrahentom oraz konkurencji jako odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwo.

W Polsce, według danych dostępnych na stronie niepelnosprawni.gov.pl w roku 2011 osoby niepełnosprawne stanowiły 12,2% populacji społeczeństwa. Natomiast według danych GUS w 2018 roku osoby starsze stanowiły 24,8% populacji. Są to liczne grupy społeczne i to właśnie ci użytkownicy wymagają ułatwień w korzystaniu z wirtualnego świata.

Jak to wygląda w praktyce?

Dostępność serwisu internetowego występuje wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

WCAG określa szczegółowe informacje dotyczące serwisu np.:

  • poruszanie się po serwisie za pomocą klawisza Tab
  • udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.

… i wiele innych

Wybierz wyspecjalizowaną firmę, która w swych szeregach zatrudnia wielu fachowców pokrewnych dziedzin. Tylko wtedy będziesz miał gwarancję sukcesu sklepu w internecie.

Jak wdrożyć WCAG na stronę internetową?

Nic prostszego – wystarczy odezwać się do nas. Zalecenia które wdrażamy pochodzą bezpośrednio ze strony Ministerstwa Cyfryzacji. Mamy doświadczenie we wdrażaniu certyfikatu na strony Urzędów w woj. kujawsko-pomorskim, a zespół osób niepełnosprawnych oddelegowanych do testowania stron po pracach wdrożeniowych wydał pozytywną opinię na temat dostępności obsługiwanych przez nas serwisów.